Back to Top

Oy ProGensia Ab är ett miljöteknologiföretag, som specialiserat sig på utrustning för avfallshantering och återvinning. Vi ger råd och hjälper dig att få en effektiv och ekonomisk sortering av avfallet. Vi rekommenderar utrustning och metoder av högsta kvalitet och vår betjäning är kundorienterad och personlig. Till vårt sortiment hör Balpressar samt en rad andra produkter.